איזור הקהילהֿ

Upcoming Events
סליחות ולימוד
Neve Schechter
Kabalat Shabat - קבלת שבת
Aharon Chelouche Street
Shabat Morning Prayer - שחרית שבת
Aharon Chelouche Street
כל נדרי - Kol Nidre
Aharon Chelouche St 42
שחרית יום כיפור - Yom Kippur Morning Service
Aharon Chelouche St 42
סעודה קהילתית בנווה צדק - Congregation Lunch
Neve Schechter

קהילה המסורתית נווה צדק

| 058-4610452

| nevetzedek.masorti@gmail.com

| רחוב שלוש 42 פינת אילת, שכונת נווה צדק, תל אביב

Chelouche St 42, Tel Aviv-Yafo

  • Facebook Social Icon

Kehilat Neve Tzedek @ 2017