שבת וחגים

19:00-קבלת שבת יום שישי ב

שחרית של שבת בוקר ב-9:30