שבת וחגים

18:30-קבלת שבת יום שישי ב

שחרית של שבת בוקר ב-9:30