ευκαιρία να μοιραστώ με όλους σε όλα τα μαθήματα, την πνευματικότητα, τη θρησκεία, την πολιτική, την ηθική, ανθρωπιά, αγάπ

בלוג הקהילה

November 7, 2019

לצאת למלחמה - פרשת 'לך לך'

 לאחר כמה תחנות קצרות בחייו המתוארות בפרשה, אברהם יוצא למלחמה.
אברהם עשה את הדרך מחרן לכנען (פרק יב') לאחר הקריאה 'לך לך',
בהמשך ירד מיוזמתו למצרים בגלל הרעב בכנען, בשהייתו שם התעמת עם פרעה מלך מצרים בעניין אשתו שרה, שב לכנען (פרק יג'), הקים מ...

September 27, 2019

מילה ואהבה - פרשת 'נצבים'

בסוף ספר דברים, בפרשת 'נצבים' מוצגת התפיסה המקראית כי במידה והעם חוטא באופן חמור נגד אלהים, הוא מקבל עונש קשה. הסנקציה החריפה על החוטא היא שעליו לגלות מארץ כנען ולשהות לתקופה ארוכה בין עמים אחרים : "וַיַּשְׁלִכֵם אֶל אֶרֶץ אֲחֶרֶת ".
לאחר תקופת...

August 23, 2019

זכרון הדרך - 'פרשת עקב'


 נושאי הזכרון שונים ורבים בתורה והם מופיעים בהקשרים שונים.
העבר הקולקטיבי מוזכר וחוזר שוב ושוב, ובספר דברים באופן מיוחד.
מרכז תביעות הזכרון הוא התנסויות העם במצרים ובדרכו לכנען.  
כך לדוגמה האירוע ההסטורי יציאת מצרים איננו רק מצויין כהזכרה ספרות...

August 9, 2019

אמנות הביקורת - פרשת 'דברים'

עבר הירדן

ספר 'דברים' פותח שלב חדש בתיאור קורות העם במדבר.
משה עומד לסיים את תפקידו ולמות, והעם לאחר ארבעים שנות מסע, על סף הכניסה אל ארץ כנען. הוא חונה בערבות מואב, כאן ישהה עד שיבוא לחצות את הירדן, משם ייכנס לכנען עם יהושע. 
למקום...

July 25, 2019

החלוצים - 'פרשת מטות'

מזרחה לירדן

לא, הם כלל לא תכננו זאת מלכתחילה, זו היתה תגובה ספונטנית וטבעית למראה המקום שנגלה לעיניהם בדרך הארוכה אל ארץ כנען, לאחר שחנו לגבולה ב'ערבות מואב'.  
הם התכוונו להמשיך במסע, כדי שיחצו את נהר הירדן מערבה, כמו כולם, אל עבר הארץ המובטחת...

July 19, 2019

המבט האחרון - 'פרשת פנחס'

על משה נאסר להיכנס לארץ כנען במספר מקומות בתורה (בספר 'במדבר' ובספר 'דברים').
האיסור מובא בהקשר לשאלת חמשת בנות צלפחד בעניין חוק ירושת הנחלות בכנען.. מאחר שמשה הוא שדיבר על החוק הירושה בכנען, כדי שלא תיווצר כביכול אי הבנה, נאמר בסמוך לזאת שעליו...

June 10, 2019

לעמוד לשבת או לשכב? - 'מתן תורה'

העם ניצב ושומע את עשרת הדברים במעמד הר סיני.

לפי נוסח הסיפור המעמד בספר דברים (פרק ה), העם איננו מסוגל להאזין לקולו של האל מוסר החוק העלול להביא למותם.

לכן העם מבקש ממשה שישמע במקומו את דבר האלהים:  " קְרַב אַתָּה וּשֲׁמָע אֵת כָּל אֲשֶׁר...

May 13, 2019

'הרי אתה מקודש לי' - פרשת 'אמור אל הכהנים'

הפרשה פותחת בהוראות מפורטות המתייחסות אל הכהנים דווקא.

מוגדרת עבודתם במקדש, האיסורים הרבים החלים עליהם בגלל תפקידם ומעמדם. הדגש החוזר הוא על שמירת הקדושה כתנאי הכרחי למילוי משימתם, והקפדה קיצונית על הימנעות מחילול הקדושה.

קבוצת ה...

April 25, 2019

חופש התנועה

'ויהי בשלח' – 'שביעי של פסח'

בני ישראל יוצאים ממצרים הפרעונית, העם כולו כקולקטיב (ולא כשבטים או בודדים), במסע ארוך אל החופש.

נשאל אם כך מהו המסלול הנבחר למסע זה ?

מה אופיה של הדרך בה ילכו ? כיצד היא משקפת את היותם עבדים המשתחררים מהשיעבוד למעבידים המצריים והצוע...

April 7, 2019

'אכול והותר' - 'פרשת תזריע'

הצרעת המתוארת בפרשה מוגדרת במונחי הטומאה, היא מתרפאה מעצמה, והמצורע מוכרז כטהור או טמא על ידי הכהן : "אָדָם כִּי יִהְיֶה בְעוֹר בְּשָׂרוֹ שְׂאֵת...וְהָיָה בְעוֹר בְּשָׂרוֹ לְנֶגַע צָרָעַת...וְהוּבָא אֶל אַהֲרֹן הַכֹּהֵן".

אך בסיפורי המקרא לצרע...